סוקולוב 12 כפר סבא

סוג הפרויקט: תמ”א 38/1 שיפוץ, חיזוק ותוספת בניה.

תמהיל דירות חדשות: 3, 4, 5 חדרים, ופנטהאוז.

מצב הפרויקט: בתהליך בניה.

 

עדכון 29.05

כגדעלךחעגכלחגלךכעחעגכלךחגכעךלחגעכךל

גכעלךחיךלגעכחךלעגכחךלגכעחךלגכעחךכעגח

גלךחילךגכעחלךגעכחךלגעכחךלחגכעלגכע

 

30.05

עיכעיעייעעיעי