בן אליעזר 18 רמת גן

סוג הפרויקט: תמ”א 38/2 הריסה ובנייה מחדש.

מצב הפרויקט: לאחר ועדה.